OGRANICZENIE czy POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Często nasi Klienci zastanawiają się czym różnią się od siebie ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Poniżej postaramy się Państwu przybliżyć różnice.

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, ale poczynań rodzica nie można jeszcze określić jako poważnych, czy też rażących, karygodnych. W przypadku zaistnienia tych ostatnich można zostać pozbawionym władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardziej radykalną decyzją sądu niż jej ograniczenie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na wydaniu przez Sąd konkretnych zarządzeń dotyczących rodzica nadużywającego władzy rodzicielskiej. Najczęstszym sposobem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest ustanowienie stałego nadzoru kuratora sądowego, który regularnie odwiedza dom rodzica i sprawdza, czy jest on trzeźwy, czy się są dzieci ubrane, uczesane i umyte, mają co jeść, etc. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać także na zobowiązaniu rodzica do określonego działania, np. uczestnictwa w terapii. Jeśli rodzic nie będzie wykonywał zarządzeń sądu, może dojść do pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej będzie skutkowało tym, że rodzicowi zostaną odebrane uprawnienia i obowiązki wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np. zarządzanie majątkiem dziecka, reprezentowanie go przed organami publicznymi, dbanie o jego zdrowie, wybór szkoły. Decyzje za rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej będzie wykonywał ktoś inny. 
Warto pamiętać o tym, że sąd może z własnej inicjatywy ograniczyć władzę rodzicielską, w sytuacji gdy we wniosku domagano się jej pozbawienia i odwrotnie. Kluczowe dla rozstrzygnięcia są ustalenia poczynione przez sąd w toku postępowania. W sprawach rodzinnych sądy zawsze kierują się dobrem dziecka.