OFERTA

Zadłużenie we frankach? Rozwód? Sprawy rodzinne lub spadkowe? Pozew o odszkodowanie? Obsługa firmy? Nasza kancelaria adwokacka z Gorzowa Wielkopolskiego świadczy pomoc z różnych dziedzin prawa osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Prowadzimy zarówno sprawy wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym te rozwodowe, spadkowe, o alimenty czy ustanowienie władzy rodzicielskiej, jak i postępowania dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej bądź orzeczenia błędu medycznego.

Pomoc prawna obejmuje nie tylko doradztwo czy przygotowanie dokumentów niezbędnych do skompletowania pozwu. Reprezentujemy też Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądowymi na wszystkich etapach postępowania. Każdy adwokat z naszej gorzowskiej kancelarii może udzielić wsparcia w formie stałej lub doraźnej obsługi.

Nasze kancelarie świadczą profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów podczas mediacji, negocjacji oraz w postępowaniach sądowych, w sprawach:

  • błędów medycznych
  • o odszkodowania, zadośćuczynienia, rentę (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, wypadki w gospodarstwie rolnym)
  • cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę, ubezwłasnowolnienie, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności
  • spadkowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy/testamentu, dział spadku, zachowek, sporządzanie testamentów
  • rodzinnych, w tym w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku, sprawy związane z opieką i kuratelą, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską
  • o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • ZUS ? owskich
  • cudzoziemców
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym tworzeniem spółek prawa handlowego, rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej, przygotowywaniem umów, bieżącą obsługa podmiotów;

Przygotowujemy i analizujemy umowy:
pożyczki,
sprzedaży nieruchomości,
najmu,
dzierżawy,
darowizny,
dożywocia i inne.