OFERTA SPECJALNA

Wiele osób poszukuje obecnie prawnika, który reprezentowałby ich w sporze z bankami dotyczącymi kredytów frankowych i związanej z tym niekiedy upadłości konsumenckiej, a także podjąłby się prowadzenia spraw sądowych dotyczących stwierdzenia błędu medycznego. Kancelaria adwokacka Przybył ? Owczarek & Kałkus z Gorzowa Wielkopolskiego świadczy pomoc w tym zakresie.

Kredyty frankowe i walutowe

Reprezentujemy Klientów prywatnych oraz podmioty gospodarcze przed bankami, organami państwowymi i sądami wszystkich instancji. Dokonamy dla Państwa analizy umowy, by ocenić zasadność roszczeń i znaleźć korzystne rozwiązanie sprawy. Świadczymy pomoc osobom nadal posiadającym zadłużenie we frankach, jak i tym, którzy już spłacili należność poprzez konsolidację kredytu.

Upadłość konsumencka – wyjście z długów

Kiedy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub posiadająca jednoosobową firmę staje się niewypłacalna, może ogłosić upadłość konsumencką, co doprowadzi do umorzenia części lub nawet wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. Nasza kancelaria adwokacka z Gorzowa Wielkopolskiego zapewnia doradztwo na wszystkich etapach tego procesu.

Błąd medyczny ? pomoc prawna

Adwokaci z naszej gorzowskiej kancelarii zajmują się również sprawami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błąd medyczny. Oprócz tego możemy wnioskować w Państwa imieniu o przydzielenie renty z tytułu utraty zdolności do pracy oraz pokrycie kosztów leczenia.