ROZWÓD…

… z orzekaniem, czy bez orzekania o winie?

Decyzja o wystąpieniu z powództwem o rozwód zapadła. Zastanawiasz się tylko, czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie, czy o rozwód bez orzekania o winie. Przedstawiamy poniżej listę argumentów, która pomoże Ci podjąć decyzję.

Za orzekaniem rozwodu bez winy przemawiają:

  1. szybkość postępowania – jeżeli małżonkowie są zgodni i porozumieli się co do wszystkich kwestii dotyczących rozwodu (dzieci, alimenty), rozwód mogą uzyskać już na pierwszej rozprawie. W przypadku rozwodu z winy współmałżonka proces może toczyć się przez wiele miesięcy lub nawet lat, a jego długość jest uzależniona m.in. od ilości świadków zawnioskowanych przez strony do przesłuchania, konieczności przeprowadzenia innych dowodów (np. z opinii OZSS).
  2. brak konieczności relacjonowania szczegółów pożycia małżonków ? sąd poprzestaje na krótkim przesłuchaniu małżonków. Nie ma potrzeby przesłuchiwania świadków, którymi w sprawach o rozwód są zazwyczaj najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele.
  3. koszty – sąd po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie orzeka o zwrocie połowy opłaty od pozwu. Oszczędzacie Państwo także nerwy i czas, co jest niewymierne.

Za orzekaniem rozwodu z winy współmałżonka przemawiają:

  1. alimenty – jeżeli jesteś stroną niewinną rozpadowi pożycia małżeńskiego, a na skutek rozwodu Twoja sytuacja finansowa pogorszy się, masz prawo dochodzić od współmałżonka alimentów na siebie. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. W przypadku braku orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach i jest uzależniony od popadnięcia strony w niedostatek.
  2. satysfakcja z naszego doświadczenia wynika, że jest często przesłanką, którą kierują się strony decydując się na wystąpienie o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka.  

Decydując się na wystąpienie z powództwem o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka należy pamiętać, że takie żądanie co do zasady pozostaje bez wpływu na kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami na dzieci, czy wreszcie podziałem majątku wspólnego.  
Często sprawy o rozwód wydają się być sprawami nieskomplikowanymi, niewymagającymi wsparcia ze strony doświadczonych prawników.
Z naszej praktyki wiemy, że nawet przy sprawach o orzeczenie rozwodu bez winy strony potrzebują wsparcia, np. w zakresie wypracowania satysfakcjonującego je porozumienia. Warto zatem zasięgnąć porady doświadczonego w tych sprawach prawnika, który doradzi Państwu przy podejmowaniu  decyzji o rozwodzie.